Groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling

Scouting Regio Roermond wil bijgedragen aan de kwaliteit en het optimaal functioneren van de scouting groepen in haar regio.

Groepen kunnen gebruik maken van procesbegeleiding bij de methodiek groepsontwikkeling of de methodiek groeicirkel. Wanneer de grootste uitdagingen van een groep vooral intern liggen, zal groepsontwikkeling het beste aansluiten. Liggen de grootste uitdagingen buiten de groep of heeft de groep al deelgenomen aan groepsontwikkeling, dan is de groeicirkel een passende methodiek.

Groepsontwikkeling
Met de methodiek groepsontwikkeling krijg je als groep inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de groep en betrek je alle vrijwilligers bij het verbeteren van de interne kwaliteit. Daarmee legt groepsontwikkeling een goede basis voor ledengroei. Groepsontwikkeling draait om vijf succesfactoren waar zowel objectief als subjectief naar gekeken wordt: Spel, Vrijwilligers, Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie, Financiën.

Groeicirkel
De groeicirkel is een handige methodiek waarmee je als groep aan de slag kunt met groei. Je kunt op verschillende plekken in de cirkel ‘instappen’, net waar je als groep behoefte aan hebt. Klik hier om meer te lezen over de groeicirkel

Wil jij met je Scoutinggroep aan de slag met groepsontwikkeling of willen jullie verder met groei? Neem dan contact op met onze Regiocoach welke als proces begeleider een belangrijke rol hierin kan spelen.

Verder zorgt het team deskundigheidbevordering (bestaande uit de coördinator deskundigheidsbevordering, praktijkcoach en Regiocoach), 2 keer per jaar een groepsbegeleidersoverleg waarin de groepsbegeleiders, praktijkbegeleiders en eventuele bestuursleden die met deskundigheidsontwikkeling of groepsontwikkeling van doen hebben, van gedachte kunnen wisselen om het spel van Scouting te optimaliseren binnen de groepen en Regio.

De groepsbesturen kunnen door Scouting Regio Roermond (op verzoek) tevens optimaal gecoacht worden om hun taken uit te kunnen voeren.

Daarnaast wil Scouting Regio Roermond functioneren als regelmatig geraadpleegde vraagbaak voor de groepen.

Scouting Regio Roermond probeert op deze wijze de groepen vitaler te laten worden.

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier met:

Real Beckers (Coördinator deskundigheidsontwikkeling & Praktijkcoach)