Landelijke Raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio’s en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Naast de afgevaardigde is er ook een plaatsvervangend raadslid. Hij/zij ondersteunt de werkzaamheden en kan indien nodig het raadslid vervangen, bij verhindering maar ook in geval grotere expertise.

Als landelijk raadslid zorg je voor een goede voorbereiding op de vergaderingen, samen met het landelijk bestuur ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de landelijke raad. In de regio heb je een rol in het bestuur, je informeert het bestuur en de regioraad over de agendapunten en besluiten van de landelijke raad.

In de regio Roermond willen we ook graag een “Werkgroep Landelijk Raad en Steunpunt Scouting Limburg” oprichten. Deze is bedoeld om de vertegenwoordigers een klankbord te geven. De werkgroep is momenteel nog in oprichting.

Het landelijk raadslid is:
Joep van Dooren

Het plaatsvervangend raadslid hebben we momenteel nog niet