Deskundigheidbevordering

Deskundigheidsbevordering

Voor deskundigheidsbevordering binnen Scouting wordt het systeem van Scouting Academy (SA) gebruikt. Dit betekend dat alles wat te maken heeft met training, talentontwikkeling, aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis of kunde valt onder Scouting Academy.

Binnen Scouting Academy (SA) staat het ontwikkelen van competenties centraal. Persoonlijke competenties, maar ook van een leidingteam. Omdat iedere leid(st)er en elk leidingteam op een verschillend punt staan in zijn of haar ontwikkeling, is het systeem zo ingericht dat iedereen op zijn eigen punt kan instappen. Een belangrijk deel van de competenties ontwikkel je in de praktijk, gewoon tijdens de opkomsten in de eigen groep. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en die van jouw team.


Hoe gaat het in z’n werk?

De praktijkbegeleider binnen de eigen groep kijkt eerst naar de talenten die iemand al heeft. Wat iemand al kent, weet of doet hoeven we niet meer te leren. Daarna kijkt hij/zij welk talent iemand nog kan, wil of moet ontwikkelen om bijvoorbeeld een functie goed uit te kunnen oefenen.

Het ontwikkelen van talenten kan op 101 verschillende manieren. De een leert liever binnen scouting, op een uitdagende manier en in een ontspannen sfeer, terwijl de ander liever een boek leest of naar school gaat.

Zoals al gezegd is er binnen de eigen groep een persoon die hierbij helpt. Die persoon is de praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider begeleid de vrijwilligers van de eigen groep met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten (competenties). Vanaf de zijlijn kijkt de praktijkbegeleider mee hoe mensen hun werk doen. Op basis van de dingen die hij/zij ziet gaat hij het gesprek aan met de betreffende vrijwilligers. Ook kunnen de vrijwilligers bij hem/haar aankloppen als ze een vraag hebben om een talent te ontwikkelen… Samen wordt dan gezocht naar een passende manier om het talent (competentie) te ontwikkelen.

De praktijkbegeleider kan op diens beurt voor ontwikkeling, ontplooiing, ondersteuning en vragen terecht bij de praktijkcoach (binnen de regio). De praktijkcoach ondersteund en begeleid deze bij het uitvoeren van zijn taak binnen de eigen Scoutinggroep.

Competentie ontwikkeling door training

Trainingen zijn door de Regio Roermond uitgezet bij Scouting Limburg. Zij verzorgen de trainingen voor het ontwikkelen van competenties.  Voor het actuele aanbod van trainingen verwijzen we je door naar de site van Scouting Limburg. Deze zijn te vinden via deze link: Scouting Limburg te bekijken.

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met behulp van het contactformulier met:

Real Beckers (Coördinator deskundigheidsontwikkeling & Praktijkcoach)