Geschiedenis

Scouting Regio Roermond 

Begin 1973 is Scouting Nederland  ontstaan door samenvoeging van NPV (Nederlandse Padvinders Vereniging),  de KV (Katholieke Verkenners), NPG (Nederlandse Padvinders Gilde) en NGB (Nederlandse Gidsenbeweging).

Van oorsprong kenden voornoemde organisaties een top down structuur: land – gewest – district – groep. Hierin vervulden de districten een belangrijke rol betreffende uitwisseling van informatie  en waarborgen van democratische structuur van de organisatie. Deze organisatievorm is in eerste instantie ook Scouting Nederland overgenomen.

In het kader van de regionaliseringsgedachte zijn in 2001 de meer dan 100 districten in Nederland herverdeeld in 47 regio’s. Daarbij is het District Roermond zonder noemenswaardige wijziging omgevormd naar Regio Roermond. Dat heuglijke feit is destijds in het Roermondse gevierd met een leuke ledenactiviteit, zie foto.

Bovendien is tijdens dit veranderproces de gewestelijke laag opgeheven. Landelijk hebben toen de meeste regio’s gekozen om vooral de ondersteunende taken van de voormalige Gewesten onder te brengen in een provinciaal steunpunt. Nu, medio 2018 bestaat er in Nederland alleen nog het Steunpunt Scouting Limburg dat ten doel heeft de Limburgse regio’s te ondersteunen.

Door de moderne communicatiemiddelen is het voor Scouting Nederland veel gemakkelijker geworden om rechtstreeks met groepen en leden te communiceren. Toch vervult Regio Roermond nog een belangrijke rol. Zij verzorgen ondersteuning, trainingen, regionale activiteiten en vaardigen namens de groepen een vertegenwoordiger af naar de Landelijke Raad (Hoogste orgaan binnen Scouting Nederland).

Scouting Regio Roermond bestaat uit de groepen in Roermond en enkele omliggende gemeenten. Voorts vallen de waterscoutinggroepen ook onder de regio. Zij werken samen in de Regionale Admiraliteit 13 (RA13) en houden via het admiraliteitsbestuur contact met de Regio.

Scouting Regio Roermond organiseert 2 keer per jaar een regioraad waarin vertegenwoordigers van alle groepen in deze regio samenkomen om beleid en uitvoering te bepalen. In deze raad worden lopende zaken besproken en sprekers uitgenodigd die een actueel thema presenteren. Indien een groep een hulpvraag heeft kan de regio de helpende hand bieden. Dit eventueel in samenspraak met Scouting Nederland.

Voorts zorgt Regio Roermond ervoor dat er voor iedere speltak jaarlijks of 2-jaarlijks een regionale ledenactiviteiten worden georganiseerd. Denk aan Beverdoedag, DWEKdag, JAPI, RSW en de Ardennentocht.