Bestuur

De regio Roermond is één van de 46 regio’s van scouting Nederland. Onder deze regio vallen 9 landscouting groepen en 4 waterscouting groepen, een overzicht is te vinden onder het kopje “groepen”. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen in het programma Groepsontwikkeling en organiseert regionale spelbijeenkomsten.

De opleiding van vrijwilligers is ondergebracht bij de “SAL, Scouting Academy Limburg” en wordt georganiseerd door het Scouting Steunpunt Limburg. De regiocoach ondersteunt de groepen bij hun ontwikkeling. Ten slotte zet het bestuur aan tot de organisatie van de verschillende activiteiten in de regio. De verschillende organisatie teams van deze activiteiten kunnen ondersteuning krijgen bij de organisatie van hun activiteiten zowel financieel als fysiek.

Naast deze activiteiten regelt het bestuur ook dat de regio Roermond afgevaardigd is in andere organen van scouting Nederland zoals het Steunpunt Scouting Limburg en de landelijke raad, meer daarover onder het kopje “afvaardiging”

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter: Real Beckers
Secretaris: Jac Smeets
Penningmeester: Lambert Smeets
Bestuursleden: Ron van Kessel, Joep van Dooren