Bevers

De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting ‘bevers’ genoemd. Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen samen met andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te werken onder leiding van deskundige vrijwilligers. Lees meer over wat Scouting is.

Binnen onze regio zijn zo’n 80 bevers actief met het scoutingspel. De regio heeft een spelcontactpersoon aangesteld die de spin in het web is voor de regio. De spelcontactpersoon organiseert bijeenkomsten met beverstaf van zoveel mogelijk regionale groepen.

Bij deze bijeenkomsten worden activiteiten ontplooid die leiden tot bijvoorbeeld de bever doe dag.