Scouting Limburg

“Scouting Limburg” is het bovenregionale orgaan waarin de verschillende Limburgse scouting regio’s samenwerken. Ze bieden regio’s, groepen en vrijwilligers, activiteiten en ondersteuning.

Elke regio is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de het Scouting Limburg (SL). Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om het beleid te bepalen, evalueren en bij te sturen. Daarnaast zijn er ook 6 thema bijeenkomsten waarin het algemeen bestuur in gesprek gaat met de verschillende vrijwilligers binnen het steunpunt.

De afgevaardigde voor de regio Roermond is:
Toon Savelkoul

Voor meer informatie zie ook de website van het Scouting Limburg